facebook Follow us on
Facebook
wordpress Read our Blog
on WordPress
logo2
   
   
   
   
logo
sidebar
  Structured Cabling   VoIP / PBX Wireless   Other
calvin
 
switchtel logo
 

ad

 
scoop
 
 
   

Other:
Electrical Services / Istallations
Qualified Electrician: Rohann van Zyl
-

Rohann van Zyl is 24uur beskikbaar vir elektriese noodgevalle, en sy werk (fakmanskap) is gewaarborg vir 6 maande.

Hier is `n idée van waartoe ons instaat is:
Foutsporing» op  krag wat uitklink op stroombreker of aardlek eenheid/ kabel foute/    ligte en plugs wat nie werk nie/ Warmwater silinders / stowe / industriële en gewone  masjienerie en meer.

Installasies»  nuwe huise / aanbouings/ bedrading en herbedrading / vervanging of installering van ligte en kragpunte / pompe/ beheer toerustings en meer.

Onderhoud» op toerusting/ destribusie borde/ ligte ens..
Verkope»  van enige ligte/ kragproppe/ stroombrekers en alle ander elektriese toerusting.

As ons u fout nie kon herstel nie, is daar geen rekeninge nie!   In die selfde asem gesê uit onderfinding, as daar nie 'n fout is as ons uitkom nie, sal u die uitroep koste moet betaal.   Materiaal dra die waarborg wat deur die betrokke verskaffer verleun word - maar die uitkom ruil/ verwyder / tyd op die pad na verskaffer/ terugsit ens. is vir u rekening - net soos enige ander waarborg.

Click here now and contact us for a free quote