facebook Follow us on
Facebook
wordpress Read our Blog
on WordPress
logo2
   
   
   
   
logo
sidebar logo
animation

scoop

advert

telephony

flag
Welcome to our website
Welkom na ons webwerf

newWe cater for all your IT network and installation solutions.
Ons is groot genoeg om in al jou maatskappy se behoefdes te voldoen,
maar ook daarop gemik om persoonlike diens te lewer.

Ons service in the Western Cape includes:
1. Structured cabling
Gestruktueerde bekabeling:
Sluit die bekabeling van data netwerke met
Cat5e en Cat6 kabel in, asook die verskaffing, en
installasie van netwerk hardeware


2. VoIP / PBX:
Stem oor Internet Protokol en Skakelborde:
luit die verskaffing van enkel telefoon dienste,
en meervoudige stelsels in.


3. Wireless Solutions & Support
Draadlose oplossings, en ondersteuning:
Sluit in die verskaffing van draadlose internet, draadlose
verbinding van afgelee netwerke, en draadlose
netwerk verspreiding.

4. Other Services:
Ander Dienste:
Sluit Elektriese installasie, geslote kringbaan televisie, en alarmstelsels in.

Call Johan Swart now for a FREE Quotation:
Mobile: 072 481 9966
E-mail: Johan@itinstallations.co.za
Fax: 086 557 7462